Kolonnekørsel.

 

Almindelige regler for kolonnekørsel. 1. Indtag en zig - zag formation fra starten, og hold denne  under hele turen. Frontkøreren placerer sig altid som "Venstrekører". Det samme gør sidste kører som lukker af for bagfra kommen trafik.


2. Find din plads i kolonnen. Den valgte plads er din, og er din blivende plads til næste stop.


3. Er du fx. "Venstrekører", bliver du ved med at køre i venstre side af vejbanen. Hold hele tiden din bane - også i sving, kryds og rundkørsler. Snit aldrig hjørnerne, og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens rækker.


4. Overhal aldrig forankørende i din række.


5. Hold afstand til forankørende i samme spor - ca. 10 m. ved 45 km / t - og lidt længere ved højere hastigheder.


6. Er der en kører som falder fra under kørslen, fortsætter man med at holde sin plads i kolonnen indtil næste stop, f.eks. et vejkryds. Først da, rykker man rykker op og fylder hullet ud. Man bliver i samme række og de bagved kørende følger med op. Dvs. hele rækken rykker op, "venstrekører" forbliver "venstrekører" og "højre kører" forbliver "højre kører".


7. Skift aldrig række under kørslen, da det giver uro og usikkerhed i kolonnen, og der opstår derved let farlige situationer.


8. Ved indgangen til rundkørsler: Her bliver man på sin plads i rækken - dvs. du bruger den del af vejbanen du også bruger ved lige vejstrækninger.


9. Ved udkørsel til anden vej eller kryds hvor der stoppes, rykker kolonnen sammen sådan, at man holder 2 og 2 ved siden af hinanden, for straks ved start, at indtage zig - zag formationen igen.


10. Ved kørsel på smalle veje: Her er det nødvendigt at køre i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vejbanehalvdel og resten af kolonnens venstre kørere følger, med stor forsigtighed, efter. dvs. "Venstrekører" kører ind foran bagvedkørende "højre kører" og alle befinder sig nu i højre vejbanehalvdel. Når forholdene igen tillader det, trækker frontkøreren igen ud til venstre i egen vejbane og de forhenværende venstre kørere følger med så man igen indtager zig - zag formationen.


11. Det er altid frontkøreren der bestemmer. Frontkøreren ligger altid yderst til venstre. Frontkøreren bestemmer fart og rute, og man følger altid med såfremt det ikke er i direkte strid med færdselsreglerne.


12. Den forankørende er altid opmærksom på om den bagved kørende er med - sænk om nødvendigt farten. Dette gælder dog ikke ved frafald, da er det sidste mand i kolonnen der tager kontakt til vedkommende.


13. Ved bagfrakommende udrykningskøretøjer er det den bagerst kørende i kolonnen (der også altid er en venstre kører) der trækker ind i højre vejbanehalvdel og denne manøvre breder sig op igennem rækken. Blink evt. med fjernlyset under denne manøvre for at gøre opmærksom på situationen.


14. Hastigheden forrest i kolonnen er den mest konstante og langsomste, så er man nybegynder eller uerfaren og usikker med,  at køre i kolonne, er det her man skal placere sig, men kan man lide lidt kvikkere og varieret kørsel skal man placere sig bagerst i kolonnen. Uanset hvor man placerer sig, skal man køre med skærpet opmærksomhed da det ikke er helt ufarligt at køre kolonnekørsel.


15. Såfremt der løber smådyr (hare eller mindre) ud foran én på vejen, skal man holde fart og retning, da det ellers kan forvolde større skade på sig selv og andre i kolonnen ved at bremse op eller lave undvigemanøvre.

16. Hvis en kører glemmer at slå blinklyset fra, signalerer den forankørende ved at åbne og lukke sin venstre hånd. (Se skitsen under)
 
Således placerer man sig.

Formål og vedtægter for Østermarie MC

                     2014


MC KLUBBENS FORMÅL:

Socialt samvær og fællesskab

Interessedyrkning

Som medlem deltager man i fællesskabet som motorcyklist, og opfører sig som sådan.

I specielle tilfælde kan biler tillades til godstransport

 

VEDTÆGTER:

A.    Klubben har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

        1 Formand

        1 Næstformand

        1 Kasserer

        2 Bestyrelsesmedlemmer

        Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år- lige år.

        Kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år- ulige år

        Bestyrelsen har bemyndigelse til at bevilge økonomiske tilskud til arrangementer, såfremt der foreligger en ansøgning.

        Bestyrelsen har suveræn bemyndigelse til at træffe beslutninger om investeringer.

        Bestyrelsen afholder møder efter behov, og fremlægger beretninger ved generalforsamlingen.

B.    Kontingent:

        50kr. pr. måned pr. medlem året rundt.

        Har man ikke betalt kontingent, eller har haft kontakt med klubben i 3 måneder, ophæves medlemskabet , og man ekskluderes fra klubben.

        Evt. indbetalt kontingent tilfalder klubben, såfremt man melder sig ud.

        Ved klubbens ophør afholdes udgifterne først, hvorefter evt. resterende kassebeholdning tilfalder ØIF ungdomsafdeling.

        Ved uheld eller omstændigheder, hvor klubbens formue forsvinder, hæfter klubbens medlemmer solidarisk i forhold til evt. udgifter, der forfalder til betaling.

C.    Optagelseskriterier:

        Klubben har på generalforsamling d. 15 september 2006 vedtaget at alle klubbens medlemmer har ret til, at invitere nye medlemmer uden kriterier

        Dog stoppes tilgangen ved højst 40 medlemmer i alt.

D.    Man er fuldgyldigt medlem, uanset man kører selv eller sidder bagpå.

E.    Rygmærker med relation til voldelig adfærd er ikke tilladt.

F.    Medlemskab kan kun forekomme med en motorcykel, scootere er ikke tilladt

G.    Ved planlægning af længere ture offentliggøres datoen så tidligt som muligt.

H.    Faste køreture hver torsdag kl. 19.00 fra klublokalet i sommerhalvåret.

        Første tur: Åbning af brændegårdshaven

        Sidste tur: Bornholm rundt.

        Mindst 1 søndagstur pr. måned i sommerhalvåret.

I.    Den der står på fyre- eller køreliste, hæfter for 100kr. i bøde til klubkassen, hvis opgaven ikke udføres.

Ændret på generalforsamlingen d. 10. oktober 2014

NAVN  FUNKTION  TELEFON MOBIL  MAIL 
 Jens Madsen  Formand    24218185  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Kent Pedersen  Næstformand  56485403  20244758  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Palle Flygenring  Kasserer    53801313  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Kjeld Jensen  Bestyrelsesmedlem  56955253  20812385  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Svend Åge Jensen  Bestyrelsesmedlem  56485230  21281547  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

                 

 

 

 

 

 

Vi er en flok ganske almindelige mennesker i alle aldre og med alle typer motorcykler.

Vi holder til i MULTIHUSET I ØSTERLARS, Stavsdalvej 30, 3760 Gudhjem 

Herfra udgår alle vores ture.

Vi mødes som regel hver torsdag aften kl. 19.00. I sommerhalvåret kører vi så en tur og ender i klubhuset til

en kop kaffe og hvad man ellers lyster samt almindelig hygge.

Så hvis du har en motorcykel og har lyst til at deltage i fællesskabet, så er det bare om at møde op,

BEMÆRK VENLIGST, SOM GÆST KAN DU KØRE GRATIS MED PÅ DE FØRSTE 3 TURE,
DEREFTER KOSTER DET KR. 50,- PR. TUR