Formål og vedtægter for Østerlars MC

                     2024


MC KLUBBENS FORMÅL:

Socialt samvær og fællesskab

Interessedyrkning

Som medlem deltager man i fællesskabet som motorcyklist, og opfører sig som sådan.

I specielle tilfælde kan biler tillades til godstransport

 

VEDTÆGTER:

A.    Klubben har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

        1 Formand

        1 Næstformand

        1 Kasserer

        2 Bestyrelsesmedlemmer

        Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år- lige år.

        Kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert 2. år- ulige år

        Bestyrelsen har bemyndigelse til at bevilge økonomiske tilskud til arrangementer, såfremt der foreligger en ansøgning.

        Bestyrelsen har suveræn bemyndigelse til at træffe beslutninger om investeringer.

        Bestyrelsen afholder møder efter behov, og fremlægger beretninger ved generalforsamlingen.

B.    Kontingent:

        50kr. pr. måned pr. medlem året rundt.

        Har man ikke betalt kontingent, eller har haft kontakt med klubben i 3 måneder, ophæves medlemskabet , og man ekskluderes fra klubben.

        Evt. indbetalt kontingent tilfalder klubben, såfremt man melder sig ud.

        Ved klubbens ophør afholdes udgifterne først, hvorefter evt. resterende kassebeholdning tilfalder ØIF ungdomsafdeling.

        Ved uheld eller omstændigheder, hvor klubbens formue forsvinder, hæfter klubbens medlemmer solidarisk i forhold til evt. udgifter, der forfalder til betaling.

C.    Optagelseskriterier:

        Klubben har på generalforsamling d. 15 september 2006 vedtaget at alle klubbens medlemmer har ret til, at invitere nye medlemmer uden kriterier

        Dog stoppes tilgangen ved højst 40 medlemmer i alt.

D.    Man er fuldgyldigt medlem, uanset man kører selv eller sidder bagpå.

E.    Rygmærker med relation til voldelig adfærd er ikke tilladt.

F.    Medlemskab kan kun forekomme med en motorcykel, scootere er ikke tilladt

G.    Ved planlægning af længere ture offentliggøres datoen så tidligt som muligt.

H.    Faste køreture hver torsdag kl. 19.00 fra klublokalet i sommerhalvåret.

        Første tur: Åbning af brændegårdshaven

        Sidste tur: Bornholm rundt.

        Mindst 1 søndagstur pr. måned i sommerhalvåret.

I.    Den der står på fyre- eller køreliste, hæfter for 100kr. i bøde til klubkassen, hvis opgaven ikke udføres.

Ændret på generalforsamlingen d. 10. oktober 2014